top of page

De 14 Stegen
En Distans Utbildning i Andlig och Personlig Utveckling

Livsutbildningen De 14 Stegen Andlig och personlig utveckling

Hälsar dig välkommen till livsutbildningen de 14 stegen i andlig och personlig utveckling. Under denna utbildning så kommer du att genom gå en transformation på många olika plan allt från grunden av din person till utvecklingen av ditt andliga väsen och knyta en kontakt med din själ. Många tror att själen finns inuti våra fysiska kroppar men det är endast anden som är i kroppen och har kopplingen till själen.
 

Anden och själen är i två skilda energiformer och båda är sammankopplade med den fysiska kroppen från födseln men under livets gång så blir ibland kopplingen till själen svagare med tanke på de val och den livsutveckling själen är ämnad till att gå under detta liv. Alla själar är på olika utvecklingsnivå och varje person kommer att på ett eller annat sätt ge sin själ möjligheterna till att få möta det den har behov av för att växa.
 

Genom att själen får mer kunskap och utvecklas så är behovet av den inre utvecklingen otroligt viktig. Den energikropp som är mest kopplad till det inre är den emotionella kroppen men även den mentala kroppen då dessa samman länkas utifrån de erfarenheterna från händelser och personer du möter i ditt liv.
 

Så för att stärka kopplingen till själen och kunna ta emot dennes energier och kunskap, för att kunna använda dem i sitt liv så är behovet av förstärkningen stort. Det är många personer som inte väljer att förstärka kopplingen och då använder dem sin fria vilja till att leva enbart ett fysiskt liv och kommer att få möjligheten igen nästa liv.

bottom of page